EVCİL HAYVANLAR ÖLDÜKLERİNDE ONLARA NE OLUR?

Yabani hayvanlar öldüklerinde bir çeşit ruhani alana gider, orada bir süre birlikte huzur içinde yaşar ve zamanla yaşam esansları kolektif güce geri emilir, ruhları da geri dönüştürülür.

Ancak, ruhsal bir yasa olan çekim yasası devrededir.

Bunun anlamı ise, evcil hayvanları ilgilendiren kısmı için, eğer sevgi varsa ayrılık mümkün değildir.

Öyleyse sevilen hayvanlar, “sahibi” ve hayvan arasında gerçek bir sevgi mevcutsa bizim cennetimize gidebilir, ve gidiyor da.

Sonrasında bizim irtihalimizi beklerler, oradan sonra da bizimle Summerland’de kusursuz bir huzur içinde uzun yıllar yaşarlar.

Nihayetinde, eğer ruhsal olarak seviyemizi yükseltmeye başlarsak evcil hayvan artık bizi takip edemez, solmaya başlar ve ruhu geri dönüştürülür.

Ancak bu olduğunda, sahibi de evcil hayvan da bu ayrılığın kaçınılmaz olduğunu fark etmiş ve kabullenmiş bulunur.

Ayrılık zamanla, hem sahibi hem de evcil hayvan tarafından anlaşılarak gerçekleşir.

Böylece herhangi bir üzüntü yaşanmaz.

Bob

Bu dersi indirmek için lütfen linke tıklayınız: