Önemli

Bu sayfayı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz, bu sayfadaki bağlantılar, Dersler sayfasına ve kitaplara yönelik web sayfasına ek olarak ayrı bir sayfa oluşturulmasını gerektirecek kadar önemlidir.

Tüm GWB derslerini ses formatında yeni bir GWB YouTube Kanalında yayınlama sürecindeyiz. Bu yeni kanal, Bob Sanders YouTube Kanalından ayrıdır ve GWB’den dersler ve kitaplar yayınlamayı amaçlamaktadır. Lütfen yeni YouTube Kanalımızı ziyaret edin ve aşağıdaki derslerin videolarını oluşturuldukları ve yayınlandıkları sırada izleyin:

Great White Brotherhood – YouTube

Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak edinmek istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz:

  1. TANRI KİMDİR
  2. Tanrı ile Biriz
  3. YÜKSELİŞ
  4. Enerji Parlaması – O Olay
  5. Astral Seyahat
  6. Pozitif Dua
  7. Meditasyon – Youtube Videosu
  8. Meditasyon – Müzakere & Doğru Teknik
  9. Gerçeklik