Tanrı ile Biriz

Birlik fikri, açıklaması ve anlaması zor olan bu gerçekten gelir.

Hiçbir şeyin olmadığı, “Big Bang”den önceki zamana gidelim. Boşluğun, zamanın, gezegenlerin, katiyen hiçbir şeyin olmadığı zamana. Bu, zamanın ve hiçbir şeyin olmadığı bir zaman, çoktan hayal etmesi zor bir gerçek.

Ama orada bir şey vardı. Orada Tanrı vardı, ve şimdi de var.

Şimdi, Tanrı bu hiçlik mekânında yaşayan garip bir kuvvet.

Zaman var olmadığına göre, herhangi bir zaman yokken var olan bu hiçlik zamanı ve yeri hala vardır ve Tanrı hâlâ buranın içinde yaşamaktadır. O, Tanrı, hâlâ bu hiçlik mekânında yaşamaktadır.

Tanrı hakkındaki büyük bir husus, O’nun meraklı oluşudur. Kendisinden bazı şeyler öğrenebileceği bir şeyler yaratmak istedi.

Ancak hiçbir şeyin var olmadığı bir mekânda yaşadığı için, bir şeyler yaratabileceği hiçbir şeye sahip değildi. Dolayısıyla her şeyi hayal etti. Aynı senin bir şeyleri hayal etmen veya rüya görmen gibi.

Böylece, evreni ve içindeki her şeyi meydana getirdi. Önce astral formda yarattı ve bunlar sonradan fiziksel bir form aldı.

Fakat asıl olay şu ki, Tanrı bunu yalnızca hayali formda yaratabildi. Her şeyin tamamını, O, kendi hayal gücünden yarattı.

Dolayısıyla gördüğün her şey, hayali şekiller yaratan o tek hayal gücü noktasıdır.

Yani örneğin bir kum tanesini avcuna alırsan, Tanrı’nın hayal gücü tarafından üretilmiş bir şeye bakıyor olursun. O gerçek değildir. Tanrı tarafından yaratılan bir yanılsamadır.

Ardından bir ağaca bakarsan, gördüğün gerçek değildir. O, Tanrı’nın hayal gücü tarafından yaratılmış bir şeydir.

Tanrı, gördüğümüz her şeyi yaratan bu tek hayal gücü noktasıdır.

Dolayısıyla sen, gerçek değilsin. Sen, Tanrı’nın hayal gücünün tek bir noktası tarafından yaratılmış bir şeysin.

Ben de gerçek değilim. Ben de Tanrı’nın hayal gücünün tek bir noktası tarafından yaratılmış başka bir şeyim.

Bu, var olan her şey için geçerlidir.

Ancak anlamamız gereken asıl mesele şudur.

Tanrı’nın hayal gücünün tek bir noktasından yaratılan sen, ben, herkes ve her şey, aynı şeyleriz. Tanrı’nın hayal gücünün unsurlarıyız. Dolayısıyla, sen, ben ve diğer herkes, hepimiz Tanrı’nın hayal gücünün unsurları olduğumuz için, biriz.

Bu dersi indirmek için lütfen linke tıklayınız: