TANRI’NIN KİM OLDUĞU

İnsanların Tanrı’nın kim olduğuna dair görüşlerini kırmak çok zordur.

Tanrı, yaşamı yaratan güçtür. Hepsi budur. Tanrı yaşamı yaratır.

Tanrı, insan, hayvan, bitki veya uzaylı deneyimleri ile ilgilenmez. Tabii, Tanrı dediğimiz bu kuvvet bilgelik kazanıyor (bizim deneyimlerimize ilgisiz bir güç için bu terimi kullanabilirsek) fakat ana işlevi yaşamı yaratmak – Tanrı parçacığını.

Çeşitli videolarda bahsettiğim gibi, Tanrı parçacığı “yaşamın direktörleri” olarak adlandırdığımız varlıklara aktarılıyor ve onlar da bu parçacığı, bir bireyi yaratan ruh gruplarımıza aktarıyor.

Eğer burada, yeryüzünde, enkarne olmaya karar verirsen, hem acı ve ızdırap, hem de mutluluk ve neşe ile dolu anlar geçireceğin tamamen bilgi dahilinde.

Bu, almaya karar verdiğin hızlandırılmış uzmanlık kursu dahilindedir.

Burada bir enkarnasyondaki deneyiminle sağladığın gelişmeyi elde etmek, cennette çağlar sürerdi.

Bu nedenle, her olay için Tanrı’yı suçlama.

Burada olup da bu uzmanlık kursuna katıldığın için ve çeşitli deneyimlerinin, aynı okulda karşılaşılan testlere benzediği için Tanrı’ya teşekkür et.

Yapabilirsen, kötü şeyleri ve iyi şeyleri kabul et. Yaşam bize bunları Tanrı’ya olan inancımızı test etmek için gönderir.

Bu testler der ki, ‘Ben, Tanrı’nın, sana göz kulak olacağıma inancın var mı?’ Buna ‘evet’ veya ‘hayır’ şeklinde cevap vermen gerekir.

Aslında sana bu testleri gönderen Tanrı değil, O’nun için çalışan melekler, fakat aynı yere çıkıyor.
Bob

Bu dersi indirmek için lütfen linke tıklayınız: